Kära medlemmar,

I måndags deltog jag i en alldeles speciell ceremoni när Judiska Museets nya lokaler på Själagårdsgatan 19 i Gamla Stan invigdes. Mellan åren 1795 och 1870 låg här Stockholms synagoga och nu är vi återigen hemma. Det är ett väldigt fint museum som jag är övertygad om kommer att bidra mycket till att sprida kunskap om den judiska minoriteten i det svenska majoritetssamhället. Från församlingens sida hade jag nöjet att framföra mina gratulationer samt att överlämna en present bestående av två väldigt gamla knivar som använts i Sverige för kosherslakt, ännu väldigt skarpa! Jag skulle personligen vilja framföra min stora tacksamhet mot museets ordförande David Neuman, museichef Christina Gamstorp och alla andra inblandade för att Stockholm och Sverige nu fått ett så pass fint och betydelsefullt judiskt museum.

I veckan meddelade regeringen att man vill utreda möjligheterna att förbjuda nyetablering samt utvidgning av skolor som har en konfessionell inriktning. Hillelskolan har inte en sådan inriktning men då det är oklart vad som menas med ”konfessionalitet” finns det en risk att en sådan eventuell nyordning kan få en negativ påverkan på de svenska judiska skolorna (det finns även en judisk skola i Göteborg). I denna fråga har vi en mycket god dialog med utbildningsminister Anna Ekström där vi också framfört att vi anser att regeringen bör skapa en egen skolform för de judiska skolorna alternativt för de nationella minoriteternas skolor liksom fallet är med Sameskolan idag. Centralrådets uttalande i frågan finns här.

Slutligen vill jag passa på att framföra mina varmaste gratulationer till en av mina företrädare som fyller 90 år. Salomo Berlinger har under sitt långa liv gjort otroliga insatser för det judiska Stockholm, som församlingsordförande, fullmäktigeledamot, ordförande för Hillelskolan samt som drivande kraft i synagogan Jeschurun och i Solnaminjan har Salo betytt och betyder mycket för många judar här i Stockholm, inte minst för undertecknad. Ett stort mazal tov till dig!