Kära medlemmar,

I förra veckan hade församlingsfullmäktige sitt vårmöte. Styrelsen kunde vid det mötet presentera årsredovisning och verksamhetsberättelse samt ge svar på ett flertal motioner om alltifrån Glämstas underhåll till Stora synagogan. Det blev en relativt sen kväll med många viktiga diskussioner. Även om vi inte alltid har samma uppfattning i sakfrågor så arbetar vi alla för att skapa en så pass bra församling som möjligt för våra medlemmar. Vad gäller ekonomin så kan man säga att vi förra året lyckades balansera utgifter med intäkter, vilket givetvis är positivt.

I söndags begav jag mig ner till Malmö för årsmöte i Judiska Centralrådet. Centralrådet är en paraplyorganisation för alla Sveriges judiska församlingar som företräder dessa inför regering och statliga myndigheter. Centralrådet är också ett forum för samarbete mellan de judiska församlingarna och föreningarna i Sverige. För att räknas som en församling ställer Centralrådet upp ett antal kriterier, bland att man har minst 100 medlemmar, en fungerande synagoga, begravningsverksamhet och kansli. I nuläget finns det judiska församlingar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg och mindre judiska föreningar på ett antal andra orter.

På årsmötet förde vi flera olika diskussioner som gick ut på att stärka samarbetet mellan oss svenska judar. Årsmötet var också ett bra tillfälle för att diskutera olika lokala utmaningar för att få råd från kollegor. Stort tack till Malmös judiska församling för ett fint ordnat möte!