Kära medlemmar,

I helgen firade vi shavuot genom att, som traditionen bjuder, studera torah fram till sent på natten. Jag deltog i två av dessa studienätter, tikkun leil shavuot. Båda dessa tillställningar bestod av flera olika föredragshållare, god mat och många intresserade åhörare. Stort tack till alla som var med och ordnade i såväl Bajit som i Adat Jisrael!

I kväll håller Chevra Kadisha sitt årsmöte. Jag vill därför ta tillfället i akt att uttrycka min stora uppskattning till dess styrelse och medlemmar. Som många vet är det varje judisk församlings grunduppgifter att se till så att begravningar kan genomföras på ett korrekt och värdigt sätt. För detta ändamål bildades redan 1788 Israelitiska Sjukhjälps- och Begravningssällskapet Chevra Kadisha i Stockholm. Att hjälpa till att genomföra begravningar är bland det finaste en person kan göra enligt den judiska traditionen. Ett stort tack till er alla!

På torsdag samlas församlingens fullmäktige till vårmöte. På vårmötet behandlas främst årsredovisningen från det föregående året. Den årsredovisning som vi i styrelsen lämnat till fullmäktige visar på ett plusresultat såväl vad gäller finanserna (drygt 1,8 miljoner) och vad gäller medlemmar (plus 27 personer netto) vilket känns mycket positivt! Som alltid så är fullmäktiges möten öppna för alla medlemmar, vi börjar kl. 18.30 i Sessionssalen.

Slutligen så vill jag lyfta fram alla de olika aktiviteter som sker i Bajit nu. Varje onsdag kan man köpa nygrillade korvar och hamburgare. Många konserter är också på gång. Här vill jag särskilt nämna den hyllningskonsert till den fantastiska Basia Frydman z"l som äger rum i Bajit och på Dramaten söndagen den 10 juni.

/Aron