Kära medlemmar,

Ett nytt år har börjat och vi gör oss redo för en händelserik vår. I nästa vecka träffas den nyvalda styrelsen för sitt första ordinarie sammanträde. Styrelsen består, liksom tidigare, av tio personer från samtliga fyra partigrupper. Av oss tio har sex tidigare suttit i styrelsen med fyra är nya: en bra blandning tycker jag.

När det gäller styrelsens arbete under våren tror jag att mycket kommer att handla om konsolidering. Under den gångna mandatperioden invigdes Bajit, ett nytt bibliotek och en ny mikve öppnades. Närmare en tredjedel av våra medarbetare gick i pension. Det var helt enkelt väldigt mycket som skedde. Under den tiden som närmast kommer tror jag att mycket tid kommer att behöva ägnas åt att förbättra den verksamhet som vi redan bedriver. Styrelsen kommer också att arbeta med att ta fram ett förslag till fullmäktige på församlingens mål och inriktning för det innevarande verksamhetsåret samt strukturer för ett ökat medlemsengagemang. Med andra ord kommer vi att ha fullt upp.

Strax före nyår publicerade omkring 125 läkare en protestskrivelse mot läkarfacket på Karolinska Sjukhuset gällande hanteringen av ärendet med den läkare som utsatt kollegor för antisemitiska trakasserier. Detta fall visar tyvärr på bristande hantering och förståelse från såväl sjukhusledningen och fackförbundet. Vi följer detta ärende och förväntar oss att såväl sjukhusledningen som fackförbundet lär sig av sina misstag.

Den 27 januari ordnar vi som vanligt en ceremoni med anledning av Förintelsens minnesdag i Stora synagogan. Liksom tidigare år har det planerats för en mycket värdig och fin ceremoni som jag hoppas så många som möjligt har möjlighet att delta i. Nytt för i år är att även församlingsmedlemmar måste anmäla sig för att kunna delta.

Med detta vill jag önska er alla en riktigt god fortsättning!