Kära medlemmar,

I söndags samlades Judiska Centralrådet till årsmöte i Göteborg. Centralrådet leds av en styrelse som består av ordförandena för de fyra judiska församlingarna i Sverige. En representant för de mindre judiska föreningarna, för närvarande Norrköping, samt en representant för Judiska Ungdomsförbundet (JUS) deltar också i styrelsens arbete. Normalt hörs vi i styrelsen via telefonmöten, men minst en gång om året ses vi en heldag för årsmötesförhandlingar samt diskussion kring aktuella frågor. Med vid årsmötet var också representanter för de judiska föreningarna i Lund och Borås samt representanter för de judiska skolorna (ja, det finns en judisk skola i Göteborg) och förskolorna.

Diskussionen rörde i princip tre stora frågor; hur det judiska Sverige ska organisera sig i framtiden, debatten om konfessionella skolor samt omskärelse-frågan. När det gäller den första frågan så har ett digert arbete under de senaste åren utförts av en arbetsgrupp under George Brauns ledning. Syftet med arbetet är att öka samarbetet mellan de judiska församlingarna för att på så vis uppnå effektivitetsvinster. Här pågår ett delprojekt med att samordna församlingarnas administrativa tjänster. Det är viktigt att vi stöder varandra så att judiskt liv även i fortsättningen kan vara möjligt utanför Stockholm.

Frågan om konfessionella skolor är som bekant aktuell. Som jag tidigare skrivit om är vår uppfattning att de judiska skolorna i Sverige ska betraktas som skolor för den judiska nationella minoriteten. Syftet med den judiska profilen är att föra de judiska traditionerna och kulturarvet vidare till nästa generation. I denna fråga rådde stor samsyn.

Omskärelse är en viktig fråga. Studier visar att omkring 95 % av alla judiska pojkar omskärs vilket innebär att det är en av de mest praktiserade och centrala judiska traditionerna. Nyligen drogs ett lagförslag på Island om kriminalisering av omskärelse tillbaka. I Danmark förekommer fortfarande en debatt kring denna fråga. Även här är det viktigt att vi agerar tillsammans med hjälp av utländska judiska organisationer, det var nämligen så det isländska lagförslaget kunde stoppas.

Nu till helgen ser jag särskilt fram emot två händelser. På söndag är jag inbjudan till Föreningen Förintelsens Överlevandes årsmöte. Det är verkligen en ära att få denna inbjudan och att få tillbringa tid med föreningens medlemmar. Jag blir alltid så imponerad av deras styrka. Lite senare på dagen är det dags för en stor konsert med anledning av Israels 70-årsjubileum i Stora synagogan. Tror att det kan finnas några biljetter kvar!

/Aron