Kära medlemmar,

I måndags nåddes jag av den tråkiga nyheten att Nina Lagergren avlidit vid 98 års ålder. Nina var Raoul Wallenbergs lillasyster och ägnade en stor del av sitt liv åt att fortsätta sina föräldrars kamp för att få reda på sanningen om vad som hände hennes bror. Nina var en kraftfull kvinna och en av de främsta anledningarna till att Raoul Wallenbergs öde blivit så pass känt som det är. Det var alltid ett nöje att träffa denna fantastiska kvinna. Må hennes minne vara till välsignelse.

I måndags hölls också ett välbesökt medlemsmöte i Bajit som främst ägnades åt Stora synagogan men också frågor gällande Jeschuruns lokal och församlingens relation till Chevra Kadisha behandlas. När det gäller Stora synagogan gav Marc Harris en bra presentation av det visionsarbete han utför på styrelsens uppdrag. Syftet med arbetet är att få fram en vision för synagogans verksamhet på 5-10 års sikt. Jag skulle vilja uppmana alla intresserade att anmäla intresse till de fokusgrupper som Marc planerar. Det är inget krav att du går regelbundet i synagogan idag för att delta i grupperna.

I förra veckan kunde vi välkomna Joni Sanderovitch till vår församling. Joni är shaliach (sändebud) för den internationella konservativa rörelsen och kommer bland annat att arbeta med ungdomsaktiviteter kopplade till Stora synagogan och Israelresan Birthright - välkommen Joni! Lite senare denna månad får vi också ta emot Eliezer Vider, shaliach för organisationen B’nei Akiva som kommer att arbeta mer mot de ortodoxa synagogorna.

På onsdag samlas styrelsen för årets fjärde styrelsemöte. Många viktiga frågor står på agendan. I likhet med de flesta andra organisationer och företag är årsredovisning och förvaltningsberättelse i fokus vid den här tiden på året. Vi kommer också att diskutera en uppföljningsplan för att kunna mäta hur väl vi uppfyller de mål för församlingens verksamhet som fullmäktige beslutade i mars. Det ska också bli intressant att få lyssna till en presentation från Progressiv Judendom om deras verksamhet och deras behov.