Kära medlemmar,

I söndags deltog jag i begravningssällskapet Chevra Kadishas årliga lunch på Judiska Hemmet tillsammans med chevrans styrelse, volontärer och inte mindre än fyra rabbiner. En chevra kadisha är en av de absolut mest grundläggande saker som måste finnas i en judisk församling. Som ordförande känner jag en stor tacksamhet mot alla som ser till så att vi kan genomföra judiska begravningar på ett värdigt sätt. Det blev en fantastisk måltid tillagad av Chezi Sasi med personal, spännande Dvar Tora av Ute Steyer och ett viktigt föredrag av Roman Wroblewski om de unga judiska kvinnor som överlevde Förintelsen men kort därefter avled och begravdes här i Stockholm. Stort tack till er alla som var med och ordnade och inte minst till chevrastyrelsen med Hans Fink i spetsen!

I förra veckan hade vi årets tredje styrelsemöte där en stor del av tiden ägnades åt våra religiösa verksamhet. Marc Harris gav en bra redogörelse för det pågående arbetet med att ta fram en ny vision för Stora synagogan. För den som är intresserad av att höra mer om detta så bjuder vi in till ett medlemsmöte den 8 april kl 1830 där Marc kommer att medverka. Visionsarbetet beräknas vara färdigt under juni månad då rekryteringen av en ny kantor kommer att inledas. Sedan omkring en månad tillbaka tjänstgör kantorsstudenten Yuval Hed på halvtid i vår församling. 

Vi diskuterade även frågan om Jeschuruns placering. I princip finns det idag två alternativ: våningen ovanför Sessionssalen i församlingshuset på Wahrendorffsgatan eller i en extern lokal på Östermalm. Jeschurun behöver nu ta ställning till vilken lokal man helst vill vara i. Det känns bra att vi efter den långa tid som gått kunnat röra oss framåt i denna fråga. Jag vill passa på att framföra ett stort tack till arkitekt Allan Rubin som varit mycket behjälplig i denna fråga.

Styrelsen diskuterade också firandet av Stora synagogans 150-årsjubileum nästa höst. Sedan tidigare arbetas det på en antologi men nu börjar det bli dags att planera för övriga festligheter i samband med jubileet. Vi kommer givetvis återkomma med mer info gällande detta.

Redan ikväll (onsdag) inleder vi firandet av Purim med fullt av aktiviteter i vår församling och i hela det judiska Stockholm. Låt mig därför avsluta nyhetsbrevet denna gång med att önska er alla Purim Sameach!