Kära medlemmar,

Det finns ett stort intresse för oss svenska judar från flera olika håll. I förra veckan intervjuades jag exempelvis av en av världens största medieaktörer: Agence France Presse (AFP) som gör ett större reportage om antisemitismen i flera olika länder. Det är inte ovanligt att jag intervjuas om dessa frågor. I sådana situationer tycker jag att det är viktigt att ge en så pass rättvisande och nyanserad bild som möjligt. Jag brukar ta upp problemen med den ökande antisemitismen från såväl muslimskt som höger- och vänsterextremt håll, men också betona att vår församling är växande och att det finns ett stort intresse för judiskt liv och judiska traditioner.

I förra veckan fick jag också äran att introducera Evan Bernstein, regionchef inom den stora amerikanska judiska organisationen Anti Defamation League (ADL) när han talade i Bajit. Det blev ett intressant samtal mellan honom och Judisk Krönikas chefredaktör Anneli Rådestad. Väldigt spännande att höra om hur Evan och hans organisation samarbetar med andra religiösa och etniska minoriteter för att motverka det hat som breder ut sig i Trumps USA.

I tisdags var generalsekreterare Isak Reichel, rabbin Ute Steyer och jag själv bjudna på lunch hos det nya amerikanska sändebudet Clifford Bond (USA har sedan januari 2017 inte haft någon ambassadör i Sverige). Det blev ett bra samtal om förutsättningarna för judiskt liv i Sverige. Verkligen glädjande att det finns ett så pass stort intresse för oss från amerikanskt håll.

Nu förbereder vi inför nästa torsdags fullmäktigemöte där bland annat budget och mål och inriktning för det innevarande året ska klubbas. Som vanligt är fullmäktiges möten öppna för alla medlemmar.