Kära medlemmar,

I söndags träffades Centralrådet för årsmöte i Bajit. Med på mötet var representanter från Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Västerås, Norrköping och Umeå. Under de timmar som mötet pågick fick vi möjlighet att tala om många viktiga saker. Vi talade mycket om hur vi ska bli bättre på att samarbeta med varandra. Det är tydligt att förutsättningarna för judiskt liv varierar kraftigt mellan olika orter i detta land. Det är därför nödvändigt att det finns ett gott samarbete mellan de olika aktiva judiska församlingarna och föreningarna; från Malmö i söder till Umeå i norr. Under det senaste året har en arbetsgrupp under George Brauns ledning arbetat med att utreda hur vi kan gå vidare i denna fråga. Tack vare ett gott grundarbete kan vi nu röra oss framåt. Jag vill också i detta sammanhang rikta ett stort tack till Agneta Condén Knutsson från Västerås som nu lämnar Centralrådets styrelse och samtidigt välkomna in Solveig Freudenthal från Norrköping.

I måndags kväll hade Henrik Salamon från Judisk Enhet och jag själv ett bra samtal under ledning av Willy Silberstein. Jag och övriga styrelsen arbetar för att församlingens medlemmar ska få bättre information om vad som händer i församlingen och samtidigt ges möjlighet att komma med input. Själv tar jag med mig många viktiga medskick från detta möte som var vårens andra medlemsmöte.

Nu till helgen slår Moishe House upp sina portar. Som tidigare beskrivits är Moishe House en lägenhet där fyra judiska ungdomar bor med subventionerad hyra. I utbyte ska dessa ungdomar ordna aktiviteter för sina jämnåriga. En internationell succé som vi nu testar här i Stockholm.

Slutligen ska jag passa på att nämna att fullmäktige samlas för vårmöte nu på torsdag. Vid mötet kommer vi bland annat att gå igenom 2016 års resultat och pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Intresserade medlemmar är välkomna kl. 18.30 till Sessionssalen.

/Aron