Kära medlemmar,

Då har vi de stora hösthelgerna i ryggen och vi fortsätter vår vardag. I måndags morse hade Judiska Centralrådet styrelsemöte. Eftersom styrelsen är utspridd över hela landet håller vi dessa möten per telefon. Större delen av mötena brukar ägnas åt en genomgång av vad som är på gång i respektive församling. Det är alltid lika intressant att höra vad som händer på olika håll i landet och att dela med sig av erfarenheter. Vi svenska judar ska bli bättre på att hjälpa varandra och på att samarbeta.

Även här i Stockholm försöker vi göra så gott vi kan. I söndags samlade vi ett flertal ordföranden för olika judiska organisationer för att informera om aktuella frågor i församlingen och för att höra vilka behov de olika föreningarna har. Det som slår en vid denna typ av möten är hur pass stort det judiska livet i Stockholm är, vilket givetvis gör mig mycket glad.

Ett gemensamt problem för många av våra föreningar är kostnaden för säkerheten. Vi brukar ofta framhålla för regeringen att vi gärna tar emot bidrag för kultur- och ungdomsaktiviteter, men vi måste också få finansiering för säkerheten. En uppmaning som nu verkar ha blivit hörsammad. Inte enbart har regeringen – som tidigare meddelats – höjt det totala anslaget till säkerhet för trossamfund. Kulturminister Alice Bah Kuhnke har också tillsatt en snabbutredning för att se över vilka principer som ska gälla vid fördelningen av detta stöd, något som vi länge har bett om.

I måndags hade jag också den stora äran att få tala om församlingen vid den kulturcirkel som vi ordnar varje måndag för seniorer. Det var verkligen kul att träffa alla dessa engagerade och frågvisa personer. Det är tydligt att vad som händer i församlingen intresserar många. Denna kulturcirkel som möts varje måndag är ett fantastiskt tillfälle för våra seniorer att mötas och höra på olika föredrag. Att detta blir av är till stor del tack vare Anna Kaufmann som ordnar det hela. Tack Anna!

Med dessa ord vill jag önska er alla en fortsatt trevlig vecka!

Aron