Kära medlemmar,

Två gånger varje år deltar jag i möten med regeringens råd för kontakt med trossamfund. Mötena – som leds av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke – är trevliga och intressanta tillställningar där ministern och hennes medarbetare får möjlighet att informera om regeringens arbete avseende trossamfunden och vi som representerar trossamfunden kan ta upp frågor som berör vår verksamhet. Jag brukar exempelvis ägna min tid åt att ta upp vår säkerhetssituation, berätta om vad som händer i Bajit eller om Malmös nye församlingsrabbin Moshe David som även ska arbeta med dialog med stadens muslimska befolkning.

En av de mest givande delarna med dessa möten är att få träffa representanter från andra religioner. Att exempelvis få höra om frikyrkornas enorma arbete med nyanlända flyktingar, om hur muslimska kvinnor känner sig utsatta när de går med slöja på stan eller om alla överväganden inför påvens besök i Lund i höstas. En av de jag träffat på dessa möten är Haider Ibrahim som är ordförande för shiasamfunden i Sverige. Haider bjöd häromveckan in rabbin Ute Steyer och mig själv till den stora Imam Ali-moskén i Jakobsberg. När vi var där i torsdags fick vi se den vackra moskén som ibland besöks av upp till fem tusen personer. Vi pratade om flera gemensamma frågor som omskärelse, kosherslakt men också om hur det är att vara en religiös minoritet i ett land som Sverige. När jag i söndags vaknade och fick höra om att moskén under natten blivit utsatt för ett brandattentat som förstört stora delar av byggnaden gjorde det mig ledsen. Att angripa en bönelokal är ett otroligt hemskt och fegt angrepp mot religionsfriheten som är en av grundpelarna i vår demokrati. Jag hoppas därför att de skyldiga snart ställs inför rätta.

I veckan hade vi också besök av rabbin Posen som vid närmare 90 års ålder är en av världens främsta experter på att bygga mikvaot (rituella bad). Rabbin Posen var här för att, tillsammans med våra egna rabbiner, övervaka gjutningen av vår nya mikve. Som en del av er kanske redan känner till bygger församlingen nu en ny fin mikve under Stora synagogan som beräknas vara färdig under sommaren.

I helgen deltar jag i Föreningen Förintelsens Överlevandes (FFÖ) årliga vårlunch. Det är verkligen en upplyftande upplevelse att träffa alla de överlevande som gör enorma insatser för att minnet av Förintelsen aldrig ska blekna. Ett stort tack till er!

/Aron