Kära medlemmar,

Som många säkert redan har sett så valde Förvaltningsrätten i Göteborg att delvis bifalla vårt överklagande av polisens beslut att tillåta en nazistisk marsch i närheten av Göteborgs synagoga på jom kipur nu på lördag. Domstolen beslutade att tillåta marschen men att flytta och korta ner densamma. Detta innebär en väsentlig förbättring i förhållande till Polisens ursprungliga beslut.

Av stor principiell vikt är att domstolen går emot Polisen och tydliggör att förekomsten av jom kipur faktiskt måste beaktas. Domstolen skriver: ”Förvaltningsrätten menar därför att ännu högre krav måste ställas på bedömningen av ordning och säkerhet, än om t.ex. Bokmässan inte pågått eller jom kipur inte firats”. Lärdomen av detta är att man aldrig ska ge sig – det är bara att kämpa! Ett stort tack till ombuden Sebastian Scheiman, Martin Szydlowski och alla på Civil Rights Defenders!

Det finns en stor upprördhet i samhället över det utrymme som nazister har kunnat ta. Det är nu min förhoppning att en bra debatt kommer till stånd gällande hur vi motverkar att dessa grupperingar växer sig starkare. Detta kommer vi att ta upp med justitie- och inrikesminister Morgan Johansson när vi möter honom nu på tisdag.

Jag hoppas nu att så många som möjligt sluter upp i våra synagogor för att visa att vi står starka och enade mot de mörka krafterna!

Vi kan också se tillbaka på en fin rosh hashana med mycket folk i våra synagogor. Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla medarbetare och frivilliga som ställt upp för att alla våra synagogor och tillfälliga minjanim ska kunna fungera väl under dessa dagar.

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en gott slut; G’mar Chatima Tova!

/Aron