Föreläsning av rabbin Michael Melchior Hat och medkänsla - krig och fred, perspektiv från fronten i Mellanöstern

Den senaste tidens attacker har skapat rädsla och skräck bland både judar och araber i Israel. Den ökande terrorn har fått många att känna uppgivenhet, och ge upp drömmen om fred. Är vi dömda att för all överskådlig framtid dödas av våra egna vapen - eller finns det ett alternativ?

Rabbin Michael Melchior är ursprungligen från Danmark men bor sedan 25 år tillbaka i Israel där han under tio år satt i Knesset, parlamentet. Han har sina rötter i det vänsterreligiösa Israeliska partiet Meimad och är på besök i Sverige inbjuden av Judiska församlingen.

Föreläsningen hålls på engelska. 16/11 klockan 18.00 ABF-huset 60: - entré.

Moderator Sharon Jåma. Arrangörer: Judiska församlingen och ABF Stockholm.