Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Perioden 13:e december 2017 t.o.m. maj 2018 (preliminärt) kommer det endast att finnas en entré till Bajit vilket är entrén Riddargatan 3 – 5. Den entré från Nybrogatan, genom en byggarbetstunnel, som funnits kommer att tas bort. Båda våra grannar, Oscar Properties (Nybrogatan 19) och Humlegården (Astoriahuset) kommer att bedriva parallella byggnadsarbeten varför passagen över Sofi Almqvists plats mellan Bajit och Nybrogatan, av certifierad tillgänglighetssakkunnig och Stockholms stad, utdömts som entré.

På grund av Riddargatsentréns skarpa lutning från grind till slussarna kommer extra personella resurser att tillföras för besökare till Bajit med rörelse- eller funktionshinder. En ringklocka kommer att monteras på Riddargatsentrén och som påkallar den personella hjälpen. Den personella resursen finns alltid tillgänglig under Bajits officiella öppettider, anslagna på Bajits hemsida.

Sommaren 2018 kommer Oscar Properties att vara klara med sitt byggprojekt och då kommer besökare till Bajit att nyttja samma passage som de personer som flyttar in på f.d. Centret, Nybrogatan 19, d.v.s. då kommer Bajit åter få en entré från Nybrogatan och över Sofi Almqvists plats.