19 maj, klockan 18:00.
Det judiska kulturarvet och shtetln i Julian Stryjkowskis "Azrils dröm" i skuggan av Förintelsen, av Mala Maroko Freund. 90 år ung och med en aldrig sinande kunskapstörst, forskarglöd och vilja att vittna som överlevande från Förintelsen.
Romanen har ett judiskt tema som friläggs av Mala och som också visar sig innehålla många djupa existentiella frågor. Mala Freunds bok utgör ett bidrag till minnet av den judiska kulturen. Anmälan: gunila.lefebure@jfst.se senast 12 maj. Lokal meddelas vid anmälan.