Jag välkomnar beslutet av Universitets- och högskolerådet valt att lägga vartannat högskoleprov på söndagar. Detta gör det möjligt för de judar som följer shabbatreglerna att också skriva högskoleprovet. I dagens mångkulturella samhälle är det nödvändigt att det offentliga Sverige hittar lösningar som tillgodoser de olika minoriteternas behov.

Aron Verständig
Ordförande