Judiska församlingens styrelse beslöt den 9 juni 2016 att rabbin Ute Steyer ska ansvara för en shabbat på respektive barnperiod ( inklusive förberedelser) under sommaren 2016. Det står då rabbin Ute Steyer fritt att utforma gudstjänster etc. på det vis hon finner lämpligt. Övriga shabbatot kommer att ske i enlighet med rådande praxis. Sommaren 2016 ska ses som ett provår. Styrelsen kommer under hösten att arbeta fram en övergripande policy gällande det judiska innehållet på Glämsta för 2017 och framöver.