• Hade du inte möjlighet att fira din bar eller bat mitsva som barn?
• Har du alltid önskat att du kunde mer om judendomen för att bli en "bildad jude"?
• Skulle du vilja kunna läsa från Tora och Haftara?
• Är du villig att investera tid i att utforska din egen judiska identitet i en liten grupp med likasinnade vuxna?
Har du svarat “ja” då kanske vuxen b’nei mitsva programmet är rätt för dig.
Det finns olika anledningar till varför man inte firade bar- eller batmitsva som barn: kanske kom man från en familj där de judiska traditionerna inte var så centrala, kanske växte man upp där flickor inte fick fira batmitsva, kanske kom man till judendomen först senare i livet.
Erfarenhet från andra synagogor och församlingar runt om i världen har visat att deltagarna kände sig mera ”hemma” i synagogan och i gudstjänsten. De kända sig stärkta i sin judiska identitet och uppskattade möjligheten att studera med rabbiner och kantorer och fann starka personliga band med sina medstudenter. Det är inte ovanligt med 80+ åringar som bestämmer sig för att delta i kursen. Så det är aldrig för sent!
Kursen sträcker sig över 2 år (med uppehåll över sommaren) och består av olika delar: "utforska judendomen", hebreiska, judiska textstudier, shabbatgudstjänst och tora och/eller haftara trop.
Preliminär intresseanmälan till gunila.lefebure@jfst.se
Kursen börjar efter hösthelgdagarna, varannan vecka.