Judiska församlingen har förlorat en ung medlem. Sara Nachman gick hastigt bort och sörjs av vänner, familj och släkt. Alldeles för tidigt rycktes hon ifrån oss. Inga ord kan beskriva den förtvivlan och sorg som vi alla känner. Våra största kondoleanser till familjen Nachman och alla närstående. Med anledning av detta välkomnar vi de unga som känner behov av […]

Läs mer

Tjänsten består av tre olika delar; ungdomsprogram, ledarskapsutbildningar och sommarkollo. Ungdomsprogram Judiska församlingen genomför idag många olika program riktade till barn och ungdomar. Du kommer att ha det operativa ansvaret för dessa program. Det innebär att du ska planera och genomföra olika program/evenemang som är riktade till barn och ungdomar i åldrarna 15-25. I denna […]

Läs mer

Bästa Margot, För tredje gången på ett års tid har Sverige antingen röstat för eller avstått från att rösta när kraftigt anti-israeliska resolutioner lagts fram till votering i Unesco. Judiska centralrådet anser att Unesco har en viktig roll att fylla för att främja fred genom samarbeten inom områdena utbildning, kultur, vetenskap och kommunikation. För att […]

Läs mer