nationella_minoriteter

Innebörd med minoritetspolitiken

Den judiska gruppen i Sverige erhöll genom riksdagsbeslut år 1999 statusen som nationell minoritet enligt Europarådets konvention om historiska minoritetsfolk. Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken och syftar till att stärka de nationella minoriteterna och ge det stöd som krävs för att deras språk ska hållas levande. De nationella minoriteternas språk och kultur är en del av vårt gemensamma svenska kulturarv. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer på www.judiskacentralradet.se

Jiddisch – språk utan land med hemvist i Sverige

Ovanstående är rubriken på ett material som Susanne Sznajderman-Rytz tagit fram för Centralrådets räkning i december 2007. Materialet är framtaget som ett underlag för regeringens arbete med att ta fram en minoritetspolitisk proposition. Den nuvarande situationen för jiddisch och dess förutsättningar för att bevaras som ett levande språk i Sverige belyses på 40 sidor, bl.a. med en omfattande enkät som grund. De ekonomiska konsekvenserna av de redovisade åtgärderna visar på att staten borde tillsätta 30 miljoner kronor under en treårsperiod för att genomföra åtgärder som bevarar och stärker jiddisch i Sverige.

Läs hela rapporten.

Mer om nationella minoriteter

I Sverige finns fem nationella minoritetsgrupper: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Du som tillhör en minoritetsgrupp har särskilda rättigheter i din kontakt med kommunen.
Sedan 2012 ligger uppdraget med att samordna de nationella minoritetsfrågorna i Stockholm stad på arbetsmarknads-
förvaltningen. Utöver samordning ingår att sprida kunskap om lagstiftningen och samråda med representanter från minoritetsgrupperna.

Stockholms stads hemsida