Vår kulturverksamhet stöds av:

kulturradet_logo
StockholmsStad_logotypeStandardA5_300ppi_svart
Hecksher loggan

Vår publik ska under året erbjudas kultur av hög konstnärlig kvalitet med judisk krydda. Urvalet består av såväl egna som externa initiativ. Vi vill kunna ta upp aktuella frågeställningar och omsätta dessa till programpunkter med kort startsträcka.

Kulturverksamheten
Kulturverksamheten