Kulturverksamheten

Vår kulturverksamhet stöds av:

Vår publik ska under året erbjudas kultur av hög konstnärlig kvalitet med judisk krydda. Urvalet består av såväl egna som externa initiativ. Vi vill kunna ta upp aktuella frågeställningar och omsätta dessa till programpunkter med kort startsträcka.
Kontakt: kultur@jfst.se

AKTUELLT