Kosher betyder "lämplig" i bemärkelse att födan är tillredd  i enlighet  med de judiska matlagarna

Det övergripande skälet till att de finns syftar till att skilja människan från djuren. Människan är utrustad med ett intellekt och detta är till för att användas. En judisk ekologi, som definierade vårt förhållande till jorden och de varelser som bebor den, skulle inte bygga på antagandet att människan inte är annorlunda än andra levande varelser. Det skulle utgå från motsatt uppfattning: Människan har ett särskilt ansvar just därför att hon är annorlunda. Människan kan bete sig disciplinerat i förhållande till något så heligt som mat, något man inte kan begära av djuren.

1)  Bara en del arter är tillåtna (kor, får, höns och fisk) medan andra (svin och skaldjur) är förbjudna. Det är möjligt att de förbjudna djuren har egenskaper som man ville ta avstånd från: rovfåglar är inte kosher, medan andra mer fridsamma fåglar är tillåtna.

2)  När ett djur slaktas, måste avlivningen ske så smärtfritt som möjligt. Det bör dock spela en roll för oss om vi har sett till att göra djurets smärta så liten som möjligt när vi utarbetade kompromissen att döda för att äta. Därför har Torah exempelvis en lag som förbjuder slakt av en kalv i dess mors närvaro.

3)  Man får inte blanda kött och mejeriprodukter i en och samma måltid. Också i det här fallet har det att göra med helighet, inte hälsa. När vi köper plastförpackat kött och mjölk i tetrapak har vi glömt var dessa livsmedel kommer ifrån. Naturen skapar mjölk i juvret på moderdjur för att de ska kunna ge näring åt sina nyfödda och hålla dem vid liv. Redan att döda ett ungdjur för köttets skull är en eftergift för den mänskliga lystnaden. Att äta köttet tillsammans med den mjölk som modern producerat är att förvärra grymheten. Som en följd serverar inte lagtrogna judar smör vid en måltid som innehåller kött eller häller grädde i kaffet efter en sådan måltid. De har också olika uppsättningar porslin och matsilver för kött- och mjölkmåltider.

Svensk lagstiftning tillåter inte kosher slakt. Detta har bidragit till att färskt kosherkött inte finns att tillgå i Sverige. En större mängd andra matvaror har, av rabbin Meir Horden, de senaste åren har funnits uppfylla kashrutbestämmelserna. För mer information kontakta amram.maccabi@jfst.se 08-587 858 05.
Judiska Församlingen arbetar aktivt för att få igenom en lagändring, så att kosher slakt kan tillåtas i Sverige.

Kosherprodukter samt fryst kosherkött finns att köpa i Kosherian, Riddargatan 5, på bottenplanet. Telefonnummer: 08-663 65 80.

Kosherintyg

Judiska församlingen i Stockholm erbjuder koscherintyg för export till hela världen. Vänligen kontakta amram.maccabi@jfst.se