Judendomen är inte bara en religion

Många judar är icke religiösa och lever helt sekulärt. Judar utgör i samtliga länder där de bor, utom i Israel, en etnisk minoritet. I Sverige har den judiska gruppen avriksdagen år 1999 utsetts till en av fem nationella minoriteter (de övriga är romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar). Att vara jude är ett sätt att leva och judendomen ett sätt att se världen..

De tankar och den tro som ryms inom ramen för en religion går omöjligt att beskriva kortfattat. Bilden kan aldrig bli rättvisande på några få rader. Vanliga frågor och svar hittar du här.

"Du skall inte hysa hat till Din broder i Ditt hjärta, Du skall älska Din nästa som Dig själv". Detta citat ur 3:e Moseboken är centralt i judendomen. Tron på att det finns en Gud och en mänsklighet (inför Gud är alla människor likvärdiga) är andra viktiga grundpelare i den judiska tron.

Som ett tecken på förbundet med Gud omskärs nyfödda judiska pojkar. Detta skall enligt den mer än 3000 år gamla föreskriften ske på åttonde levnadsdagen. En grundtanke är att begreppen Israels folk, Israels lära och Israels land hör ihop. Därför var längtan till det förlovade landet (Sion-tanken) en sammanhållande kraft under 2000 år av förskingring. Därför känner judarna idag en självklar gemenskap med staten Israel.

Viktig är också tron på judarnas historiska uppgift som Guds vittnen och spridare av Hans förkunnelse och bud (det är endast i den bemärkelse som judarna är "det utvalda folket").

Konvertera till judendomen.pdf