Rabbin är Amram Maccabi.

Adat Jisrael ligger på Söder, en stadsdel som en gång hade tusentals judiska innebyggare. Synagogföreningen bildades redan 1874 av och för judar som flydde från Ryssland, Baltikum och Polen och har varit i sina nuvarande lokaler på Ragvaldsgatan 14A sedan 1917. Detta gör Synagogan till en av Stockholms Stads allra äldsta hyresgäster.

Vid en omfattande renovering som genomfördes 2014-2015 återfanns, renoverades och återskapades delar av väggmålningarna (1910-1920-tal) av den kände konstnären Filip Månsson, som bl a har smyckat taket i Stockholms Centralstation, Rådssalen i Stockholms Stadshus, pressrummet på Rosenbad m fl kända byggnader. Synagogan är traditionell och följer i princip ortodox Ashkenazisk Nusag.'

E-post: info@adatjisrael.se
Hemsida: www.adatjisrael.se
Tel. 070-496 48 33

Kidush
Vill du bjuda på kidush anmäler du det till info@adatjisrael.se.
Önskemål om formulering av text och annan information anmäls till danielmeisels@hotmail.com senast fredagen före kommande synagogblad.

Gudstjänster
Vardagar kl 07.30, söndagar och andra borgerliga helgdagar kl 08.15, shabbat och Jom Tov kl 09.00

Visning av synagogan
Den omtalade och omskrivna synagogan Adat Jisrael ligger på Söders höjder, på Ragvaldsgatan 14C (vid hörnet mot S:t Paulsgatan). Byggnaden är från 1700-talet och synagogan har funnits där i mer än hundra år.
Med sina dagliga morgongudstjänster anses Adat Jisrael vara Nordens mest aktiva synagoga.

Kunniga och erfarna guider sköter våra visningar för skolklasser och andra grupper. Bokningar sker via synagogan.sodermalm@gmail.com eller 070-496 48 33.