Adat Jisrael

Rabbin är Amram Maccabi.

Synagogan ligger på Söders höjder, S:t Paulsgatan 13, i en byggnad från 1700-talet. Som synagoga har den mer än 100 år ”på nacken”.

E-post: info@adatjisrael.se
Hemsida: www.adatjisrael.se
Tel. 070-496 48 33

Kidush
Vill du bjuda på kidush anmäler du det till info@adatjisrael.se.
Önskemål om formulering av text och annan information anmäls till danielmeisels@hotmail.com senast fredagen före kommande synagogblad.

Gudstjänster
Vardagar kl 07.30
Söndagar och andra borgerliga helgdagar kl 08.15
Shabbat och Jom Tov kl 09.00

Visning av synagogan

Info om visningar för skolklasser och andra grupper finns på synagogans egen hemsida: www.adatjisrael.se
Bokningar sker via synagogan.sodermalm@gmail.com eller 070-496 48 33.