Hamburgs överrabbin, Dr. Joseph Carlebach, som bestämde sig för att försöka få ut inredningen ur landet, lyckades få en exportlicens för ”gammalt bohag och virke” beviljad. På så sätt lyckades han lura Gestapo, som trodde att det rörde sig om ”gammalt skräp”. Samtidigt fick han hjälp av Hans Lehman från Stockholm som samlade in tillräckligt mycket pengar för att hela synagogans interiör, bönböcker, den heliga arken, bänkarna mm kunde skeppas till Sverige i mars 1939.

Idag är synagogan inhyst i temporära lokaler i väntan på att den nya byggnaden vid Riddargatan ska stå färdig 2015. Vardagsgudstjänster hålls i Rashi-rummet under Stora synagogan och gudstjänster på shabbat och helgdagar hålls i Sessionssalen.

Läs mer om Adat Jeschurun. Besök gärna vår hemsida www.jeschurun.se

Gudstjänsttider
Vardagar kl. 08.00. Rosh Chodesh och Chol Hamoed
kl. 07.30 på vardagar, söndagar och andra borgerliga helgdagar kl. 09.00. Shabbat och Jom tov kl. 09.00.
Rabbin är Amram Maccabi, amram.maccabi@jfst.se

Kidush
Vill du bjuda på kidush anmäler du det till info@jeschurun.se Önskemål om formulering av text och annan information i synagogbladet anmäls till jedion@jeschurun.se senast onsdag förmiddag.