juni, 2018

12jun18:30Toleransens gränser – religionskollisionen mellan majoriteten och minoriteten

mer

Evenemangs information

Tisdag 12 juni klockan 18.30. Förtäring finns i kaféet.

I sin senaste bok "Religionskollision" (Timbro 2017) diskuterar Eli Göndör, fil.dr. i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi och Mellanöstern, integrationsfrågor utifrån ett majoritets- respektive minoritetsperspektiv. Göndör argumenterar för att grupper vana vid att vara i majoritet har svårare att anpassa sig än minoriteter och att det inte nödvändigtvis har att göra med huruvida den ena gruppen är mindre än den andra. Majoritet- respektive minoritetsstatus menar Göndör snarare är frågan om kulturellt och socialt arv.
Obligatorisk föranmälan till
john.gradowski@jfst.se senast 5 juni då plats meddelas.

 

Tid

(Tisdag) 18:30

Leave a Comment