Om du vill delta under en gudstjänst fyller du i formuläret nedan. Vår säkerhetsavdelning behöver informationen så att alla kan känna sig trygga under gudstjänsterna. Hoppas du har förståelse för detta. Vi behöver dina uppgifter senast 72 timmar innan ditt planerade besök för att kunna behandla den. När du skickat in alla uppgifter hör av oss så snart vi kan! Om du inte kan skicka iväg formuläret kan det bero på att bilden du försöker ladda upp är för stor. Försök då att minska bilden eller skicka in bilden separat (ange fullständigt namn som ämne) till jss@jfst.se

If you want to visit a service, please fill out the form below. Our security department needs the information to make sure everyone can feel safe during the service. Hope you understand. We need your information within 72 hours before your planned visit to process it. We will contact you as soon as possible after you submitted the form. If you have troubles submitting the form it can be because the photo you are trying to upload is too big. Try to make the photo smaller or send the photo separately (use your full name as the subject of the email) to jss@jfst.se.