Om du vill delta under en gudstjänst fyller du i formuläret nedan. Vår säkerhetsavdelning behöver informationen så att alla kan känna sig trygga under gudstjänsterna. Hoppas du har förståelse för detta. Vi behöver dina uppgifter senast 72 timmar innan ditt planerade besök för att kunna behandla den. När du skickat in alla uppgifter hör av oss så snart vi kan!

If you want to visit a service, please fill out the form below. Our security department needs the information to make sure everyone can feel safe during the service. Hope you understand. We need your information within 72 hours before your planned visit to process it. We will contact you as soon as possible after you submitted the form.