Israelitiska Sjukhjälps- och Begravningssällskapet

1774 kom den tysk-judiske sigillgravören Aaron Isaac till Sverige efter att ha fått ett personligt tillstånd av kung Gustav III att bosätta sig och bilda en judisk församling. Två år senare fanns tio vuxna män här och församlingen grundades. Tillsammans anlade de en begravningsplats, anställde en rabbin som religiös ledare och lärare och startade ett begravningssällskap, Chevra Kadisha

Chevra Kadisha grundades i Sverige 1788 och är en helt fristående organisation med egna stadgar och frivilligt medlemskap. Chevra Kadisha har ca 360 medlemmar. Chevrans styrelse väljs av ett årsmöte.
Chevrans huvuduppgift är att sörja för att de med dödsfall förknippade åtgärderna blir utförda. Vi är alla lika inför döden. Därför begravs alla judar i en enkel kista av samma slag. Den avlidne tvättas och sveps i en vit svepning av medlemmar ur Chevra Kadisha.
Det finns fyra judiska begravningsplatser i Stockholm varav två fortfarande är i bruk, Södra judiska begravningsplatsen i Sköndal och Norra judiska begravningsplatsen i Solna. Begravningsplatserna är eviga.

Vägledande vid Chevra Kadishas arbete är den noga föreskrivna judiska ritualen. Chevran iakttar shabbat och hjälper därför till först efter shabbat och/eller de judiska helgernas utgång. Inga begravningar sker på shabbat och de judiska helgerna.

Vid dödsfall ring Judiska Församlingen, tel. 0709-500 101. Om ingen svarar lämna meddelande så ringer vi upp så snart vi kan. Du kan även maila till oss chevran@jfst.se