Stipendiekommittén

För att kvalificera sig till ansökan för eftergymnasiala studier skall den sökande ägna sig åt eftergymnasiala studier vid universitet/högskola. Den sökande skall vara medlem i Judiska församlingen.
Stipendier ges företrädesvis till medlemmar i Stockholms församling. Stipendier delas ut varje vår- och hösttermin. Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner när tid för ansökan meddelas.
Ansökan för höstterminen 2017 skall vara oss tillhanda senast 6 oktober 2017. Ladda ner ansökan (länk finns under ansökningsperioden).

Stiftelsen Hennie och Frida Gadins fond

Du som studerar till läkare kan söka medel ur ovanstående fond. Du skall vara medlem i Judiska församlingen i Stockholm. Ingen åldersgräns. Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner när tid för ansökan meddelas.
Ansökan för höstterinen 2017 skall vara oss tillhanda senast 6 oktober 2017. Ansökningstider vår och höst. Ladda ner ansökan (länk finns under ansökningsperioden).

Jennie och Simon Bricks minnesfond

Stipendier ges till studerande vid universitet i Israel, företrädesvis Hebrew University i Jerusalem. Du skall vara medlem i Judiska Församlingen Stockholm. Ingen åldersgräns.
Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner när tid för ansökan meddelas. Ansökan för höstterminen 2017 oss tillhanda senast 6 oktober 2017. Ansökningstider: Vår och höst. Ladda ner ansökan (länk finns under ansökningsperioden).

Judiska Kvinnoklubben

Som medlem kan du även söka stipendium från Judiska Kvinnoklubben. Läs mer här!