Stipendiekommittén

Stipendier gäller eftergymnasiala studier vid universitet/högskola. Den sökande skall vara medlem i Judiska församlingen i Stockholm. Åldersgräns 35 år. Stipendier delas ut varje vår- och hösttermin.
Ansökan för vårterminen 2018 skall vara oss tillhanda senast 2 mars 2018. Ladda ner ansökan här. 

Stiftelsen Hennie och Frida Gadins fond

Du som studerar till läkare kan söka medel ur ovanstående fond. Du skall vara medlem i Judiska församlingen i Stockholm. Ingen åldersgräns. Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner när tid för ansökan meddelas.
Ansökan för vårterminen 2018 skall vara oss tillhanda senast 2 mars 2018. Ansökningstider vår och höst. Ladda ner ansökan (länk finns under ansökningsperioden).

Jennie och Simon Bricks minnesfond

Stipendier ges till studerande vid universitet i Israel, företrädesvis Hebrew University i Jerusalem. Du skall vara medlem i Judiska Församlingen Stockholm. Ingen åldersgräns.
Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner när tid för ansökan meddelas. Ansökan för vårterminen 2018 oss tillhanda senast 2 mars 2018. Ansökningstider: Vår och höst. Ladda ner ansökan (länk finns under ansökningsperioden).

Judiska Kvinnoklubben

Som medlem kan du även söka stipendium från Judiska Kvinnoklubben. Läs mer här!