Stipendier

Stipendiekommittén

För att kvalificera sig till ansökan för eftergymnasiala studier skall den sökande ägna sig åt eftergymnasiala studier vid universitet/högskola. Den sökande skall vara medlem i Judiska församlingen. Stipendier ges företrädesvis till medlemmar i Stockholms församling. Stipendier delas ut varje vår- och hösttermin. Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner när tid för ansökan meddelas. Ansökan för vårterminen 2017 skall vara oss tillhanda senast 12 april. Ladda ner ansökan (länk finns under ansökningsperioden).

Stiftelsen Hennie och Frida Gadins fond

Du som studerar till läkare kan söka medel ur ovanstående fond. Du skall vara medlem i Judiska församlingen i Stockholm. Ingen åldersgräns. Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner när tid för ansökan meddelas. Ansökan för vårterminen 2017 skall vara oss tillhanda senast 12 april. Ansökningstider vår och höst. Ladda ner ansökan (länk finns under ansökningsperioden).

Jennie och Simon Bricks minnesfond

Stipendier ges till studerande vid universitet i Israel, företrädesvis Hebrew University i Jerusalem. Du skall vara medlem i Judiska Församlingen Stockholm. Ingen åldersgräns. Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner när tid för ansökan meddelas. Ansökan för vårterminen 2017 oss tillhanda senast 12 april. Ansökningstider: Vår och höst. Ladda ner ansökan (länk finns under ansökningsperioden).

Judiska Kvinnoklubben

Som medlem kan du även söka stipendium från Judiska Kvinnoklubben. Läs mer här!