Stipendiekommittén

Stipendier gäller eftergymnasiala studier vid universitet/högskola. Den sökande skall vara medlem i Judiska församlingen i Stockholm. Åldersgräns 35 år. Stipendier delas ut varje vår- och hösttermin.
Ansökan för höstterminen 2018 skall vara oss tillhanda senast 12 oktober 2018. Ladda ner ansökan här! Länk finns under ansökningsperioden.

Stiftelsen Hennie och Frida Gadins fond

Du som studerar till läkare kan söka medel ur ovanstående fond. Du skall vara medlem i Judiska församlingen i Stockholm. Ingen åldersgräns. Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner när tid för ansökan meddelas.
Ansökan för vårterminen 2018 skall vara oss tillhanda senast 2 mars 2018. Ansökningstider vår och höst ladda ner ansökan här. Länk finns under ansökningsperioden.

Jennie och Simon Bricks minnesfond

Stipendier ges till studerande vid universitet i Israel, företrädesvis Hebrew University i Jerusalem. Du skall vara medlem i Judiska Församlingen Stockholm. Ingen åldersgräns.
Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner när tid för ansökan meddelas. Ansökan för vårterminen 2018 oss tillhanda senast 2 mars 2018. Ansökningstider: Vår och höst. Ladda ner ansökan här. Länk finns under ansökningsperioden.

Judiska Kvinnoklubben

Som medlem kan du även söka stipendium från Judiska Kvinnoklubben. Läs mer här!